SVAT, som er en forkortelse af 'Svagstrømsteknisk Veteranforening Aarhus Teknikum', er stiftet af tidligere studerende på Svagstrømsteknisk afdeling på Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum.

 

SVAT tilbyder adgang til et netværk, hvor alle ud fra en fælles baggrund har udviklet forskellige faglige og ledelsesmæssige kompetencer indenfor en bred vifte af brancher. Som medlem af netværket har du mulighed for på møder at diskutere arbejde, teknik og virksomheder, høre foredrag, komme på virksomhedsbesøg og meget andet. Men du har også adgang til SVAT's kartotek og derved adgang til, når det er nødvendigt, at kontakte en i netværket, som du har behov for at diskutere en sag eller f.eks. et firma med. Som med alle netværk er det en forudsætning at vi er tilstrækkeligt mange til at kunne tilbyde mangfoldighed, men ikke flere end vi har mulighed for at kende hinanden. En anden forudsætning for at netværket fungerer, er at medlemmerne i et rimeligt omfang deltager på møderne, dels så vi kan arrangere spændende indslag og dels så vi får lejlighed til at lære hinanden at kende. Det er derfor vi vil opfordre dig til at gå aktivt ind i SVAT, så vi kan få et godt og levende netværk, hvor der både er plads til 'de gamle' og plads til fornyelse. Netværket fungerer bedst når det bliver brugt, og hvis du i en periode ikke føler at du har tid til at dyrke netværket, risikerer du at netværket ikke længere er der når du får brug for det.

 

Da svagstrøms- og stærkstrømsteknisk linie senere blev nedlagt og elektroteknisk linie blev oprettet, har vi valgt at Ingeniører fra følgende linier kan optages som medlemmer: svagstrøms-, stærkstrøms og elektroteknisk linie fra Ingeniørhøjskolen i Århus.

 

SVAT har eksisteret i mere end 10 år, men formålet med foreningen er stadig: At opretholde kontakten efter endt studium. At kunne trække på et fagligt netværk med hjælp til selvhjælp. 

Vi vil gerne være flere aktive, så er du interesseret i at melde dig ind i foreningen og derved få en mulighed for at hilse på gamle kollegaer og studiekammerater eller vil du bare gerne høre mere, kan du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. 


 

Med venlig hilsen bestyrelsen.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Links

 

LinkedIn »
SVAT har også en gruppe på LinkedIn, hvor du kan tilslutte dig.

 

 

 

Kontakt »
Send os en mail.

 

Svagstrømsteknisk Veteranforening 

- Aarhus Teknikum